top of page
Affärsplan

En affärsplan fyller många syften men framför allt fungerar den som ditt beslutsunderlag. I affärsplanen skapar du en navigeringskarta för dig och ditt företag. En affärsplan ger också en sammanfattande bild till era olika intressenter vart ni är på väg. Den kan fungera som ett beslutsunderlag till din bank, till investerare, till kunder eller leverantörer. Planen behöver därför beskriva varför det ska vara värt att investera tid och/eller pengar i ditt företag.

 

Vi har många affärsplaner bakom oss och kan effektivt hjälpa dig att skapa en plan som fyller ditt och ditt företags behov.

bottom of page