top of page
Content writing

Copywriting handlar om att väcka ett intresse för att läsa vidare, att klicka vidare eller kanske att klicka hem din produkt. Copywriring kan också vara en fras att känna tillhörighet till, något som tar sig in i kunden. En brilliat copywriter landade i tre laddade ord en gång "Just Do It", tror ni alla vet vilket varumärke det gäller, det är bra copywriting! 

Content writing går istället ut på att få läsaren att känna sig inspirerad. Du vill genom din text få deras förtroende och gärna få dom att berätta vidare vad dom läst, som ordet content säger är det avgörande att det du skriver har ett relevant innehåll för just din läsare. 

bottom of page