top of page
Varumärkesutveckling

"A brand is the set of expectations, memories, stories and relationships that, taken together, account for a costumer´s decision to choose one product or service over another" Seth Godin

 

Att få kunderna att uppmärksamma och tro på din produkt eller tjänst kräver att du har tänkt igenom hela kedjan. Allt du gör, alla telefonsamtal, alla leverantörsavtal, din grafiska profil, din etableringsstrategi, design på hemsida, vilken personal du anställer och så vidare är allt en spegling av hur du vill att din kund ska uppfatta ditt varumärke. Missar man något led blir kunden förvirrad och du upplevs otydlig.

 

Vi hjälper dig att göra ditt varumärke tydligt, vare sig du har ett helt nytt som ska byggas från grunden eller ett etablerat varumärke som behövs vässas till. Vi jobbar efter enkla metoder där vi hela tiden utgår från det som attraherar din kund mest.

bottom of page